03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

فرم سنجش رضایتمندی کارکنان

باسلام فرم پیش رو به منظور سنجش رضایت کارکنان از مدیریت و نحوه ارائه خدمات طراحی گردیده است. پاسخ صادقانه و دقیق شما منجر به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود این شرکت در حوزه کارکنان شده و ما را در ارتقای سطح رضایت شما یاری خواهد نمود. لطفاً میزان رضایت خود را از مولفه های زیر اعلام فرمایید.