03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

تاریخچه شرکت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و تشکیل نهادها و ارگانهای انقلابی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) و به منظور ارائه خدمات مفید، موثر و سریع به اقشار جامعه خصوصأ محرومین و نیازمندان، نهاد مقدس کمیته امداد مزین به نام مبارک آن امام عظیم شان تشکیل گردید و به خدمت رسانی به محرومین همت گماشت در این عرصه و به منظور ارائه خدمات و استمرار آن مبادرت به تشکیل نهادی درآمدی و کارآفرین در مجموعه خود به عنوان مجتمع اقتصادی نمود تا بعنوان بازوی توانا و اقتصادی در جهت نیل به اهداف والای آن نهاد گام بردارد. شرکت کشت و صنعت بهار رفسنجان سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ در اداره ثبت شرکتهای رفسنجان تحت شماره ۳۱۳۷ و شناسه ملی  ۱۴۰۰۴۵۸۰۴۸۹ به ثبت رسیده و در حال حاضر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد و واحدهای تجاری نهایی گروه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌باشد.