03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

بازدید مدیران مجتمع اقتصادی ازعملیات برداشت و فرآوری محصول سال 1402

بازدید هیئت مدیره محترم شرکت از مدرسه ابتدایی روستای فردوسیه

تصویب بن کارت خرید لوازم التحریر توسط هیئت مدیره محترم شرکت

بن کارت خرید لوازم التحریر

اهدای بن کارت 12.000.000 ریالی خرید لوازم التحریر به تمامی پرسنل شرکت توسط هیئت مدیره محترم شرکت

بازدیدهیئت مدیره محترم شرکت ازعملیات برداشت وفرآوری محصول سال1402

عملیات برداشت و فرآوری محصول سال 1402

مراسم روز کارمند

اعزام یک دستگاه تریلی به مراسم اربعین حسینی(ع) در کشور عراق

برداشت محصول سال 1402(کال)

برگزاری مراسم یادواره شهدا

گزارشات ماهانه تولید