03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

مناقصات و مزایدات

برای شرکت در مزایده/مناقصه فایل مورد نظر خود را دنلود،تکمیل و تحویل شرکت نمایید.

فهرست مناقصات و مزایدات

مناقصه علف تراشی

آخرین مهلت شرکت در مناقصه:

1402/04/03

پایان مناقصه    

مناقصه خرید دوربین و باطری

آخرین مهلت شرکت در مناقصه:

1402/04/06

پایان مناقصه

مناقصه خرید کود دامی

آخرین مهلت شرکت در مناقصه:

1402/05/04

پایان مناقصه

مزایده فروش پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده:

1402/05/03

پایان مزایده