03434224010 - 03434221888

رفسنجان، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به میدان شهید امینی

مناقصات و مزایدات

برای شرکت در مزایده/مناقصه فایل مورد نظر خود را دنلود،تکمیل و تحویل شرکت نمایید.

فهرست مناقصات و مزایدات

مناقصه علف تراشی 9000 ردیف 50 متری

آخرین مهلت شرکت در مناقصه

1403/03/01

پایان مناقصه

مزایده فروش 25000 کیلوگرم پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده

1403/03/16

مزایده فروش 45000 کیلوگرم پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده

1402/11/21

پایان مزایده

مزایده فروش 40هزار کیلوگرم پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده

1403/01/20

پایان مزایده

مزایده فروش 20000 کیلوگرم پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده

1402/10/17

پایان مزایده

مناقصه خرید کود و سم

آخرین مهلت شرکت در مناقصه

1402/11/09

پایان مزایده

مناقصه-خرید-لوله-16-میلیمتر (1)

آخرین مهلت شرکت در مناقصه

1402/09/18    

پایان مزایده

***آخرین مهلت شرکت در مناقصه با توجه به شرایط اعلامی در آگهی به قوت خود باقیست اما زمان بازگشایی پاکات به تاریخ 1402/09/21 موکول گردید***

مزایده فروش ضایعات

آخرین مهلت شرکت در مزایده

1402/10/10

پایان مزایده

مزایده_فروش پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده

1402/08/17

پایان مزایده

استعلام خرید قطره چکان

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات

1402/08/15

پایان استعلام

تجدید مزایده فروش پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده 

1402/07/15

پایان مزایده

آگهی مناقصه پاکنی

آخرین مهلت شرکت در مناقصه

1402/08/06

پایان مناقصه

مزایده فروش 45000 کیلوگرم پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده:

1402/07/03

تمدید شد 

1402/07/09

پایان مزایده

مزایده فروش پسته

آخرین مهلت شرکت در مزایده:

1402/05/03

پایان مزایده

مناقصه خرید کود دامی

آخرین مهلت شرکت در مناقصه:

1402/05/04

پایان مناقصه

مناقصه خرید دوربین و باطری

آخرین مهلت شرکت در مناقصه:

1402/04/06

پایان مناقصه

مناقصه علف تراشی

آخرین مهلت شرکت در مناقصه:

1402/04/03

پایان مناقصه