03434224010 - 03434221888

Near Shahid Amini Sq. Mostafa Khomeini Blvd. Rafsanjan

انتقادات و پیشنهادات

نظرات شما عزیزان برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی برای مجموعه ما دارید از طریق فرم زیر می توانید پیام خود را برای ما ارسال کنید.